BIM för byggmaterialindustrin

Vill du få en inblick i de möjligheter som nya verktyg och processer ger byggmaterialindustrin?

Som tillverkare och distributörer av byggmaterial och byggprodukter har du kanske redan stött på förändrade arbetssätt i planerings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsprocesserna.
Nu har du chansen att lära dig mer om kommande förändringar, vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka utvecklingen.

Starttid:2015-03-25 09:30 Sluttid:2015-03-25 16:30

Adress:Regeringsgatan 60 (Bygg- och Järnhandlarna) Ort:Stockholm

Under dagen får du veta mer om BIM, ByggnadsInformationsModellering. Vi diskuterar fördelarna med BIM, men också hur eventuella svårigheter kan hanteras. Ett annat tema som tas upp är hur vi kan säkerställa att materialindustrins kompetens och värden beaktas hela vägen fram. Vi tittar också på hur försörjningsprocessen hänger ihop, och hur den kan effektiviseras.

Under konferensen diskuterar vi:

 • Producenternas grunddata/produktbeskrivning och
  identitet, offert, produktion och logistik
 • Digitala byggvarudeklarationer
 • Handelns offert, inköp och logistik
 • Producenters systemleveranser
 • Entreprenörernas offerter, detaljprojektering, inköp,
  logistik, planering och produktion
 • Arkitektens och de tekniska konsulternas visualiseringar
  och beskrivningar
 • Byggherrarnas/fastighetsägarnas krav

Målgrupp

Konferensen vänder sig till tillverkare och distributörer av byggmaterial, byggprodukter och byggsystem. Huvudmålgrupp är ansvariga personer inom marknad och försäljning. Även företagsledare, inköps- och logistikansvariga och teknikansvariga är välkomna.

Arrangörer

Byggmaterialindustrierna, Bygg- och Järnhandlarna, BIM Alliance och BEAst.

Deltagaravgift

Medlem i arrangörsorganisation: 700 kr + moms
Avgift, icke-medlemmar: 1 500 kr + moms

Anmälan har stängt.

Program

Ladda ner programmet
 

BIM för Byggmaterialinsdustrin 25 mars 2015

 
150325 Arrangörer BIM för Byggmaterialindustrin