Bättre och effektivare installationer med BIM? - Inställt!

Starttid:2015-02-12 11:00 Sluttid:2015-02-12 12:00

Ort:Eskilstuna

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Eskilstuna bjuder in till lunchträff och föredrag om effektivare projektering, installation och drift med bättre användning av dagens och morgondagens programvaror. Installatörer och projektörer bjuder på sina erfarenheter genom branschgemensamma utvecklingsprojekt.

Lunchträffen är tyvärr inställd!