Möte intressentgrupp förvaltning

Starttid:2015-02-04 09:00

Anmälan om deltagande meddelas Leif Sundbom på adressen Leif.Sundbom@bimalliance.se  

Läs om intressentgruppen för förvaltning