Bättre och effektivare installationer med BIM?

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Stockholm bjuder in till lunchträff och föredrag om effektivare projektering, installation och drift med bättre användning av dagens och morgondagens programvaror. Installatörer och projektörer bjuder på sina erfarenheter genom branschgemensamma utvecklingsprojekt.

Starttid:2015-02-02 11:30 Sluttid:2015-02-02 13:00

Ort:Stockholm

Läs mer och anmäl dig på EMTFs webbplats