Möte intressentgrupp anläggning

Starttid:2014-12-17 Sluttid:2014-12-17

Observera att mötet har bytt dag från den 16 december till den 17 december.

Anmälan om deltagande meddelas Pontus Bengtson på adressen pontus.bengtson@wspgroup.se

Läs om intressentgruppen för anläggning