Träffa Sveriges kommuner och landsting på seminarium om BIM

BIM Alliance arrangerar nu ett seminarium tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Du får en unik möjlighet att delta på seminariet även om du inte representerar en kommun.

Starttid:2014-12-16 09:30 Sluttid:2014-12-16 15:30

Adress:SKL, Hornsgatan 20, Stora hörsalen Ort:Stockholm

BIM-frågorna blir allt mer aktuella för kommuner och landsting, bland annat mot bakgrund av de program som pågår om digitalisering av plan- och bygglovsprocesserna.

Det finns endast ett fåtal platser kvar så anmäl dig nu!

Läs mer på SKL:s webbplats