Seminarium om projektet BIP för Bygg

Välkommen till seminarium om projektet BIP för Bygg, A och K.

Starttid:2014-11-25 12:00 Sluttid:2014-11-25 16:00

Adress:Skanska, Warfvinges väg 25, Lindhagensalen Ort:Stockholm

Under seminariet presenteras delresultat för diskussioner från:

  • byggare, entreprenörer
  • arkitekter
  • konstruktörer
  • förvaltare

Vi önskar synpunkter från aktörer i alla led, inklusive IT-företag. Arbetet kompletterar BSAB-systemet och konkurrerar inte med detta. Vi ger också en kort avstämning av BIP för installationer, se www.bipkoder.se. Projektet är initierat inom BIM Alliance och delfinansierat av SBUF.

Anmälan senast fredag 21 november till carl-erik.brohn@telia.com

En kort introduktion till projektet:

BIP för Bygg – gemensamma beteckningar och koder – är ett SBUF-projekt för att vidareutveckla gemensamma begrepp och koder för bygg. Syftet med projektet är att ge byggaren stora vinster i form av:

  • mindre arbete vid mottagning av mängder från BIM-modeller
  • lättare användning av information för flera syften som kalkyl, inköp, planering, uppföljning, märkning med mera
  • enklare spårning av information i alla led mellan projektering, produktion, drift och förvaltning.

Detta sker genom att utveckla gemensamma beteckningar/litterering och med stöd av en gratis programvara på en hemsida tillgänglig för alla. Arbetet med inläggning av koder och beteckningar underlättas för projektörer samt för byggare att ta ut mängder till kalkyler, inköp med mera.

Projektörer, byggare och ansvariga för drift och förvaltning får på detta sätt en samma grund för sina beteckningar och koder och kan spåra information i alla led. Erfarenheter från flera större projektörer från flera stora projekt för installationer och för bygg är utgångspunkten.

Projektet genomförs under ledning av Peab i samarbete med NCC, Skanska, Veidekke, Locum, Sweco, WSP, Ramböll, Tyréns, White med flera i nära samverkan med SBUF projektet 12981 BIP installation fortsättning.