BIM och GIS - så effektiviserar vi ett ökat byggande

ULI Geoforum och BIM Alliance arrangerar återigen konferens om BIM och GIS (geografiska informationssystem). Under konferensen kommer fördelarna med att använda både GIS och BIM i byggprocessen lyftas fram och utvecklingen inom området presenteras.

Starttid:2014-11-25 Sluttid:2014-11-25

Adress:Norrlandsgatan 11 Ort:Stockholm

Bostadsbyggandet ökar för första gången på många år, men behoven är fortsatt stora i många delar av landet. En bred enighet finns om att utbyggnad av bostäder och infrastruktur ska gå hand i hand. Kraven på en effektiv samverkan mellan kommunernas detaljplanering och exploatörernas genomförande  är höga. En smart användning av digitala verktyg är  både en möjlighet och en förutsättning för att ett ökat byggande ska ge bra resultat. Med detta arrangemang vill vi lyfta fram fördelarna med att använda både GIS och BIM i byggprocessen och utvecklingen inom området.

Se till att anmäla dig i tid! Lägre avgift gäller till och med 31 oktober.

Läs mer och anmäl dig via ULI Geoforums webbplats