Möte intressentgrupp installation

Starttid:2014-11-13 09:00 Sluttid:2014-11-13 12:00

Adress:Tyréns, Peter Myndes backe 16 Ort:Stockholm

Kontaktperson:Sara Beltrami, Tyréns

Anmälan om deltagande meddelas Andreas Udd på adressen andreas.udd@skanska.se

Läs om intressentgruppen för installation