BIM Alliance landet runt - Jönköping!

Välkommen på BIM-konferens i Jönköping där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

Starttid:2014-11-13 10:30 Sluttid:2014-11-13 15:00

Adress:Tekniska Högskolan, Gjuterigatan 5, Fagerhultsaulan E 1423 Ort:Jönköping

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Under 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar. Temat är beställarkrav och BIM.

Tidigare har BIM Alliance landet runt besökt följande städer:

- Luleå 4 februari
- Göteborg 18 februari
- Malmö 18 mars
- Falun 2 april
- Gävle 24 september

Läs mer om tidigare konferenser här

BIM Alliance i Jönköping

Hur påverkar kraven på införandet av BIM ditt företag eller din organisation? Under konferensen i Jönköping kommer vi att lyfta fram lokala frågeställningar och initiativ. Tillsammans med er funderar vi på vägen framåt, både nationellt och för just er region.

Kom och lyssna på till exempel  "BIM-professorn" Henrik Linderoth från Tekniska Högskolan i Jönköping och representanter från kommunen, landstinget, Trafikverket, entreprenadföretag och teknikkonsulter. Vi belyser kravställningar på BIM: vad innebär de, vilka krav kan man ställa och hur långt har vi kommit?

Program och anmälan

Programmet är utformat så att intressenter från Jönköpings närområde kan delta.

Ladda ner programmet

Anmälan har tyvärr stängt, men du kan ställa dig i väntelista genom att skicka ett e-post till event@bimalliance.se.

Avgift

Avgift: SEK 1500 exkl moms för BIM Alliance medlemmar. SEK 1900 exkl moms för icke-medlemmar.