Geokalkyl workshop

SGI fick 2013 ett regeringsuppdrag för att utveckla ett geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning i tidiga byggskeden. Arbetet med systemet är i slutfasen och nu anordnas en workshop där en betaversion kommer att presenteras.

Starttid:2014-11-04 Sluttid:2014-11-04

Seminariet är tyvärr inställt.

SGI fick 2013 ett regeringsuppdrag för att utveckla ett geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning i tidiga byggskeden. Geokalkylsystemet ska ta hänsyn till geotekniska förutsättningar på platsen och översiktligt kunna bedöma kostnaderna för schakt- och fyllnadsarbeten, konstbyggnader, förstärkningsåtgärder, efterbehandlingsåtgärder och dessutom inkludera inverkan av klimatförändringar.

SGI har under förra året genomfört en workshop tillsammans med OpenBIM (nuvarande BIM Alliance)  och har utvecklat systemet utifrån de synpunkter som framkom då samt synpunkter från referensgrupp och kommuner.  Arbetet med systemet är nu i slutfasen och vi vill demonstrera en betaversion. Vi vill också under workshopen få in synpunkter på hur systemet ska komma till nytta i branschen och hur vi ska arbeta med implementering.

Anmälan och program

Seminariet är tyvärr inställt.