Samhällsbyggnadsdagarna

Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggnadsdagarna byter 2014 namn till Samhällsbyggnadsdagarna med underrubrikerna bygg, fastighet, infrastruktur, lantmäteri och värdering.

Starttid:2014-10-15 Sluttid:2014-10-16

Adress:Stockholm Waterfront Congress Ort:Stockholm

De olika ämnesområdena utökas till följande parallella spår över två dagar:

 • Bostäder
 • Bygg- och entreprenadjuridik
 • Bygg- och Fastighetsekonomi
 • Byggteknik & Produktion
 • Fastighetsjuridik
 • Fastighetsvärdering
 • Finansiering
 • Forskning & utveckling
 • Hållbar utveckling
 • Infrastruktur och trafik
 • Internationellt (nordiskt spår)
 • Stadsutveckling & projekt
 • Taxering, lantbruk, småhus

Läs mer på Samhällsbyggnadsdagarnas webbplats