BIM för byggherrar och fastighetsförvaltare

Från en byggherres perspektiv – vad kan BIM användas till? Målet med kursen är att ge kunskap om hur du kan planera, designa och upphandla för långsiktig förvaltning med hjälp av BIM.

Starttid:2014-09-25 Sluttid:2014-09-25

Efter avslutad kurs kommer du att:

• Kunna ställa upp kravspecifikationer som stödjer användandet av BIM både i den dagliga verksamheten och i projekt.

• Med hjälp av BIM kunna koppla samman planerade detaljer och åtgärder i programskedet med resultat och effekter i färdig byggnad och i förvaltning.

• Kunna anpassa dina egna och ditt företags arbetsprocesser så att de stödjer BIM-användandet i bygg- och utvecklingsprojekt och/eller i daglig teknisk förvaltning.

Kursen anordnas av Chalmers Professional Education.

Läs mer och anmäl dig på Chalmers webbplats