BIM Alliance landet runt - Gävle

Välkommen på BIM-konferens i Gävle där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

Starttid:2014-09-24 11:00 Sluttid:2014-09-24 15:00

Adress:Teknikparken, Nobelvägen 2 Ort:Gävle

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Under 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar. Temat är beställarkrav och BIM.

Tidigare har BIM Alliance landet runt besökt följande städer:

- Luleå 4 februari
- Göteborg 18 februari
- Malmö 18 mars
- Falun 2 april

Läs mer om tidigare konferenser här

BIM Alliance i Gävle

Hur påverkar kraven på införandet av BIM ditt företag eller din organisation? Under konferensen i Gävle kommer vi att lyfta fram lokala frågeställningar och initiativ. Tillsammans mer er funderar vi på vägen framåt, både nationellt och för just er region.

Konferensen i Gävle genomförs i samarbete med klustret Future Position X och betonar även frågor kring planprocesser och kombination av BIM och GIS.

Program och anmälan

Programmet är utformat så att intressenter från Gävles närområde kan delta. Studenter är välkomna i mån av plats.

Ladda ner program Gävle

Anmälan har tyvärr stängt! Kontakta info@bimalliance.se vid frågor.