BIM-kurs för anläggningsbranschen

STF anordnar en BIM-kurs för anläggningsbranschen i höst. Genom kursen får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i anläggningsbranschen.

Starttid:2014-09-22 Sluttid:2014-09-23

Kursen är intressant för dig som arbetar i anläggningsbranschen: som beställare, planerare, projektör, entreprenör eller förvaltare. Du arbetar troligen som projektledare eller i någon annan typ av ledande position.

Läs mer om kursen på STFs webbplats