Möte intressentgrupp anläggning

Starttid:2014-09-19

Anmälan om deltagande meddelas Pontus Bengtson på adressen pontus.bengtson@wspgroup.se

Läs om intressentgruppen för anläggning