Business Arena Stockholm

Business Arena är norra Europas ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. I Stockholm är BIM Alliance är en del av programmet under rubriken "Den digitala revolutionen – hänger fastighetsbranschen med?".

Starttid:2014-09-17 Sluttid:2014-09-18

Adress:Stockholm Waterfront Congress Ort:Stockholm

Business Arena Stockholm arrangeras kring olika teman och flertalet fördjupningar där BIM Alliance medverkar under rubriken "Den digitala revolutionen - hänger fastighetsbranschen med?"

Den digitala revolutionen - hänger fastighetsbranschen med?

Torsdag 18 september, kl 16.00-17.00 Fördjupning Ä, Tema BIM
Den kraftiga utvecklingen inom IT, kommunikation och informationshantering fortsätter på många håll och skapar stora förändringar såväl i våra privatliv som i näringslivet. Även i samhällsbyggnadssektorn pågår stora förändringar där smart strukturerad informationshantering, BIM, Internet of things – sensorer som samlar in och analysera all tänkbar data – är exempel som skapar stora möjligheter till effektivisering i sektorn. Hur långt har fastighetsbranschen kommit? Vilka outnyttjade möjligheter finns i ny teknik och nya processer? Några fastighetsägare i framkant, både privata och offentliga, visar goda exempel på hur man använt digitaliseringens möjligheter, vilka affärsnyttor man skapat, och vilka möjligheter vi står inför.

Moderator: Olle Samuelsson, CEO, BIM Alliance

Medverkande:
Lennart Lifvenhjelm, chef tekniskt stöd, Vasakronan
Lars Lidén, utvecklingschef, Specialfastigheter
Olle Samuelsson, vd, BIM Alliance
Per Bjälnes, BIM-strateg, Tyréns

Läs mer, ladda ner fullständigt program och anmäl dig via Business Arenas webbplats.

Till Business Arenas webbplats