Möte intressentgrupp projektledning

Starttid:2014-09-15 Sluttid:2014-09-15

Anmälan om deltagande meddelas Olle Samuelson på adressen olle.samuelson@iqs.se

Läs om intressentgruppen för projektledning