BIP-seminaurium

BIP - building information properties - är ett förslag på gemensamt system för benämningar på objektegenskaper. I september arrangeras ett seminarium om BIP med grupparbeten för vidare utveckling och presentation av bakgrund och dagsläge.

Starttid:2014-09-04 09:30 Sluttid:2014-09-04 15:00

Adress:Gjörwellsgatan 22, hos Sweco Ort:Stockholm

För mer information och fågor, kontakta Carl-Erik Brohn: carl-erik.brohn@bimalliance.se

Läs mer om BIP i BIM Alliance infoblad