Möte intressentgrupp installation

Starttid:2014-05-22 09:00 Sluttid:2014-05-22 12:00

Anmälan om deltagande meddelas Andreas Udd på adressen andreas.udd@skanska.se

Läs om intressentgruppen för installation