BIM för byggherrens projektledare

I denna kurs från STF får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i byggbranschen. Du får en övergripande bild för hela BIM-processen och kunskap om hur BIM kan hjälpa dig att få bättre processer med ökad förutsägbarhet samt en produkt med bättre och tryggare ekonomi. Efter avslutad kurs har du god kännedom om processen från idé till driftsatt byggnad/anläggning.

Starttid:2014-05-13 Sluttid:2014-05-14

Ort:Stockholm

Den här kursen vänder sig främst till dig är som arbetar på byggherre- eller fastighetsägarsidan, kanske som projektledare eller förvaltare och som vill veta hur BIM kan hjälpa dig att få bättre processer med ökad förutsägbarhet samt en produkt med tryggare ekonomi.

Men kursen är intressant för alla som vill ha en bred bild av vad BIM är och vilka tillämpningar som finns idag.

Läs mer och anmäl dig på STF:s webbplats