Kostnadsfritt frukostseminarium om BIM

Hör om vilken nytta byggherrar och fastighetsfövaltare har av att använda BIM.

Starttid:2014-04-08 07:30 Sluttid:2014-04-08 09:00

Adress:Kuggen på Lindholmen

Frukostseminarium tisdagen den 8 april kl 07.30 - 09.00 (seminariet börjar kl 08.00)

BIM står för Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Modelling och är en teknisk revolution och en modern arbetsmetod i byggprocessen, som håller på att förändra byggsektorns sätt att arbeta tillsammans från projektidé till färdigställd byggnad/anläggning.

När man talar om BIM är det lätt att blanda ihop arbetsmetoden (BIM) med den virtuella prototypen (BIM-modellen). Den 8 april reder Mattias Roupé, forskningsingenjör på Construction Management på Chalmers och föreläsare på Chalmers Professional Educations BIM-utbildning, ut begreppen och berättar mer om hur BIM som arbetsmetod och verktyg kan underlätta din vardag som byggherre, fastighetsförvaltare och förvaltare.

Läs mer om Frukostseminariet och anmäl dig via Chalmers