Möte intressentgrupp projektledning

Starttid:2014-03-14 13:00 Sluttid:2014-03-14 16:00

Anmälan om deltagande meddelas Olle Samuelson på adressen olle.samuelson@iqs.se

Läs om intressentgruppen för projektledning