Möte intressentgrupp förvaltning

Starttid:2014-02-26 Sluttid:2014-02-26

Anmälan om deltagande meddelas Stina Ljungkvist på adressen stina.ljungkvist@bsk.se

Läs om intressentgruppen för förvaltning