BIM Alliance landet runt - Göteborg

Välkommen på BIM-konferens i Göteborg där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

Starttid:2014-02-18 11:00 Sluttid:2014-02-18 15:00

Adress:Chalmers tekniska högskola, Sven Hultins gata 6 Ort:Göteborg

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Under våren åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar.

BIM är en lika aktuell fråga i hela landet och många av OpenBIMs medlemmar är sprida över Sverige. Under våren 2014 kommer vi att genomföra ett antal lokala konferenser där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

BIM Alliance i Göteborg

Hur påverkar kraven på införandet av BIM ditt företag eller din organisation? Välkommen till ett seminarium med där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Under dagen kommer vi tillsammans med er fundera på vägen framåt, både nationellt och för just er region. Programmet är utformat så att intressenter från Göteborgs närområde kan delta.

Seminariet i Göteborg anordnas av BIM Alliance och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) på Chalmers i samarbete med VVS-företagen, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik&Designföretagen (STD), Energi- och Miljötekniska Föreningen, Fastighetsägarna Sverige, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

I seminarieturnén ingår just nu följande städer:

- Luleå 4 februari
- Göteborg 18 februari
- Malmö 18 mars
- Falun 2 april

Seminarier på ytterligare några orter planeras, preliminärt Sundsvall och Jönköping. Vi välkomnar förslag till lokala initiativ och lokalt deltagande, mejla då info@bimalliance.se.

Information och anmälan

Seminariet är fullbelagt och anmälan har stängt. Är du intresserad av att stå på väntelista, skicka en intresseanmälan till event@bimalliance.se så hör vi av oss vid eventuella återbud. Det finns fotfarande platser kvar på "BIM Alliance landet runt - Malmö" den 18 mars.

Ladda ner program - Göteborg