BIM Alliance landet runt - Luleå

Välkommen på BIM-konferens i Luleå där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

Starttid:2014-02-04 Sluttid:2014-02-04

Ort:Luleå

BIM Alliance landet runt

OBS! Seminariet ägde rum den 4 februari.

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Under våren åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar.

BIM är en lika aktuell fråga i hela landet och många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige. Under våren 2014 kommer vi att genomföra ett antal lokala konferenser där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

Start i Luleå

Först ut är Luleå den 4 februari 2014 i samarrangemang med bland annat Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Sveriges Byggindustrier. Programmet är utformat så att även intressenter från t.ex. Umeå, Skellefteå och Kiruna kan delta.

Följande seminarier planeras just nu:

- Luleå 4 februari
- Göteborg 18 februari
- Malmö 18 mars
- Falun 2 april

Seminarier på ytterligare några orter planeras, Sundsvall och Jönköping. Vi välkomnar förslag till lokala initiativ och lokalt deltagande, mejla då info@openbim.se.

Information och anmälan

Seminariet kostar 1500 kronor exklusive moms för medlemmar och 1900 kronor exklusive moms för icke-medlemmar.

Anmälan är stängd!

Hitta på Luleå Tekniska Universitet - till karta (sök på sal D770)

Ladda ner program - Luleå

Delta som student
Studenter är välkomna och betalar ingen avgift. Anmälan är stängd!