Styrelsemöte OpenBIM

OpenBIMs styrelse håller möte

Starttid:2013-12-17 09:00 Sluttid:2013-12-17 12:00

Adress:IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 26 Ort:Stockholm