BIM och GIS

OpenBIM och ULI-Geoforum arrangerar seminarium om BIM och GIS kring de gemensamma frågor som berör områdena.

Starttid:2013-11-27 09:00 Sluttid:2013-11-27 16:30

Adress:Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 Ort:Stockholm

Bättre informationsflöde ger kortare plan- och byggtider!

ULI Geoforum och OpenBIM följer nu upp förra årets lyckade seminarium om BIM och GIS som tillsammans kan effektivisera framtidens planering och byggande.

Kraven på BIM är (snart) här – från alla aktörer i processen; planerare, byggherrar, hyresgäster, projektörer, byggare, fastighetsägare och förvaltare. Och det händer mycket inom området BIM och GIS just nu. På seminariet får vi höra om vad som pågår inom dessa två världar som nu sakta närmar sig varandra.

Heldagsseminariet "BIM & GIS: Bättre informationsflöde – kortare plan och byggtider" äger rum i Stockholm den 27 november.

Se programmet på ULI Geoforums webbplas

Anmäl dig via ULI Geoforums webbplas