Möte intressentgrupp förvaltning

Starttid:2013-11-20

Anmälan om deltagande meddelas Stina Ljungkvist på adressen stina.ljungkvist@bsk.se

Läs om intressentgruppen för förvaltning