LCC, Livscykelkostnader i praktiken

Fastighetsföretag, FM-företag och installationsföretag visar praktiska erfarenheter med en bred bild av kostnader, intäkter och affärsmöjligheter.

Starttid:2013-11-07 15:00 Sluttid:2013-11-07 18:00

Adress:Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 Ort:Kungsholmen, Stockholm

Ur programmet:

Grönt hyresavtal och Energioptimering 10
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Energisystem och installationer i långsiktigt ägande
Investeringar i alternativa lösningar och egen energiförsörjning kan ge stora besparingar.
Johan Tjernström, Energistrateg, Akademiska Hus

Framtidens teknik som ett stöd i fastighetsförvaltningen
Genom att använda  IT-system i den dagliga driften kan driftkostnaderna sänkas.
Rebecka Yrlid, Hållbarhetschef, Humlegården Fastigheter AB

Livscykelkostnadsperspektiv i fastighetsförvaltningen
Genom att driftentreprenören involveras i tidiga skeden kan totalekonomin över fastighetens livscykel optimeras. Exempel från bl a Nya Karolinska Solna.
Magnus Wikström, Affärsenhetschef, Coor Service Management

Installatörens livscykelkostnadsperspektiv
Tony Andersson, Divisionschef och Hans Söderström, Projektutvecklare, Imtech

 
Tid finns för frågor och diskussioner.

Efter programmet följer mingel med lätt förtäring.

Varmt välkomna önskar Samhällsbyggarna, Fastighetsägarna och Fastino

Mer information och anmälan på Samhällsbyggarnas webbplats