Möte intressentgrupp projektledning

Starttid:2013-09-25

Anmälan om deltagande görs via e-post till Olle Samuelson på adressen olle.samuelson@iqs.se

Läs mer om intressentgruppen för projektledning