Möte intressentgrupp byggmaterial

Starttid:2016-12-06

Adress:KTH, Stockholm Ort:Stockholm

Intressentgruppen Byggmaterial håller sitt nästa möte på KTH i Stockholm, tisdagen den 6 december. Förutom sedvanlig diskussion om och uppföljning av gruppens handlingsplan, ägnas dagen åt två studiebesök. Vi besöker det industriellt inriktade XPRES Lab samt det alldeles nya BIM-labb som Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad har byggt upp. 

I mån av plats är även andra än gruppens medlemmar välkomna.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta
Mårten Lindström: marten.lindstrom@bimalliance.se

 

Intressentgruppen Byggmaterial arbetar med BIM-relaterade frågor för företag som tillverkar och distribuerar byggmaterial.

Intressentgruppen är till för medlemmar i BIM Alliance. I gruppen ingår huvudsakligen byggmaterialföretag, men det är möjligt för andra intresserade att delta i gruppens arbete eftersom frågorna berör även andra företagskategorier.

 

 
Medlemmar

Medlemmar

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance:

Medlemmararrow