Möte intressentgrupp bygg och installation

Starttid:2016-12-05 10:00 Sluttid:2016-12-05 15:00

Adress:Tyréns, Peter Myndes backe 16 Ort:Stockholm

Kontaktperson:Sara Beltrami, Tyréns

Välkommen till möte i intressentgruppen Bygg och installation!

Anmälan om deltagande meddelas Sara Beltrami på adressen sara.beltrami@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för bygg och installation

 

Mötet för intressentgruppen Bygg och installation har flyttats från den 23 november till den 5 december.