Effektiv datainsamling med drönare 2016

Det här blir tredje gången vi på BIM Alliance tillsammans med ULI Geoforum arrangerar en konferens om drönare/UAS för datainsamling och ämnet är mer aktuellt och angeläget än någonsin!

Starttid:2016-11-29

Adress:Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Ort:Stockholm

Effektiv datainsamling med drönare 2016

Branschsamverkan behövs för att sprida kunskap och visa på nyttan!

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen, som innebär att montering av en kamera på en drönare kräver tillstånd hos länsstyrelsen enligt kameraövervakningslagen, visar att teknikutvecklingen sprungit om den svenska lagstiftningen. Den visar också hur viktigt det är att vi sprider kunskap om drönare och pekar på den stora nytta tekniken bidrar med.

Inom samhällsbyggande, kartering, visualisering och många andra områden är drönare ett viktigt, effektivt och självklart verktyg med stor potential. Även om spelreglerna nu ändrats, råder ingen tvekan om att de många användningsområdena och den stora samhällsnyttan gör drönare värdefulla.

Konferensen lyfter fram nytta och erfarenheter och programmet är fyllt till brädden av intressanta presentationer!

Utöver kunskap och inspiration, bjuder vi även på information om de nya förutsättningar som råder i Sverige och ger möjlighet till diskussion kring dem. Våra kunniga talare delar också med sig av sina tankar kring hur de och deras organisationer planerar att hantera den nya situationen, och hur de ser på framtiden.

Det här är tillfället för dig som anser att drönarfrågan är högaktuell! På konferensen samlas vi, diskuterar möjligheter och svårigheter och försöker hitta gemensamma vägar framåt.

Läs mer om konferensen och se programmet på ULI Geoforums webbplats