Standardisering – nyckeln till effektivare processer!

BIM Alliance anordnar en heldag om öppna standarder. Förmiddagen riktar sig till dig som vill lära dig mer om standarder i en minikurs. Eftermiddagen ägnas åt ett seminarium om öppna standarder.

Starttid:2016-11-24

Adress:KTH, Stockholm

Hur kan vi öka användningen av öppna standarder i Sverige? Öppna standarder har funnits länge och det finns stora fördelar med dem. Ändå menar många att de används alltför sällan. Beror det på kompetensbrist, är standarderna ofullständiga eller är programvarorna inte anpassade?

Den 24 november ordnar vi en heldag om öppna standarder. Förmiddagen riktar sig till dig som vill lära dig mer om standarder i en minikurs, Introduktionskurs om standarder för BIM. Under eftermiddagen ordnar vi ett spännande seminarium, Öppna standarder för ökad affärsnytta, där vi tillsammans söker svar på frågorna ovan. Du kan välja att delta på hela eller en del av dagen.

Anmäl dig senast den 21 november!

Introduktionskurs om standarder för BIM

24 november klockan 09.00–12.00
Plats: KTH, Sal 533, Teknikringen 78, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som har börjat arbeta med BIM på något sätt och vill veta mer om de öppna standarder som finns, hur de används och vilken nytta de skapar för alla aktörer. Kursen kommer att ge en översiktlig genomgång av de viktigaste standarderna, gruppövningar och konkreta exempel på obrutna informationsflöden.

 

PROGRAM

09:00 Inledning – Varför öppna standarder?
Jan Byfors, NCC/SIS, och Kurt Löwnertz, Sweco/Smart Built Environment

09:15 Introduktion i viktiga standarder inom bygg och förvaltning

 • buildingSMART-standarder: IFC, bSDD, IDM och MVC
  Väino Tarandi, KTH
 • Begrepp och klassifikation, CoClass
  Klas Eckerberg, Projektengagemang
 • fi2 – standarden för förvaltningsinformation
  Jan-Anders Jönsson, Åkej, och Per Erlandsson, Astacus
 • Leveransspecifikationer och leveransmeddelanden, BH 90
  Kurt Löwnertz, Sweco

10:40 Fika och kort visning av BIM-labbet

11:05 Dagen fortsätter med:

 • Gruppövning
 • Praktiskt fall – från idé till förvaltning i ett standardiserat flöde
 • Summering och avslutning

Väino Tarandi, KTH, Malin Knoop, WSP, och Per Erlandsson, Astacus 

12:00 Förmiddagen avslutas

 

AVGIFT

Kursen är gratis för BIM Alliance medlemmar*. Övriga betalar 500 kronor. Anmäl dig senast den 21 november.

*Om du är medlem i BIM Alliance kommer vi alltså inte att faktuera dig även om du fyller i faktureringsuppgifter i anmälan nedan.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance

 

Seminarium: Öppna standarder för ökad affärsnytta

24 november klockan 12.0017.00, inklusive lunch
Plats: KTH, Sal Q1, Q-huset, vån 3, Osquldas väg 4, Stockholm

Moderator: Mårten Lindström, BIM Alliance

Eftermiddagen inleds kl 12.00 med lunch på Restaurang Q, Osquldas väg 4. 

 

PROGRAM

13:00 Inledning och summering av förmiddagen
Olle Samuelson, BIM Alliance, och Mårten Lindström, More 10/BIM Alliance

13:15 Aktuellt arbete inom buildingSMART och praktisk användning idag
Väino Tarandi, KTH, Mikael Malmkvist, Trafikverket, och Marie Salomonsson, dRofus

14:00 Kavalkad – ”Upp-till bevis”
Sex programvaruleverantörer visar hur de idag kan hantera IFC. Deltar gör:

 • dRofus, Marie Salomonsson
 • Autodesk, Emmanuel Di Giacomo
 • Trimble, Leif Granholm
 • Graphisoft, Robert Priller
 • Rendra, Kristin Omholt-Jensen
 • Incit, namn meddelas senare

Kaffe kommer att serveras under 20 minuters paus i mitten av kavalkaden.

15:35 Panel: Varför implementeras inte öppna standarder fortare?
Är det standardernas fel? Är det programvarornas fel? Är det användarnas fel? Moderator Mårten Lindström leder panelen i en spännande debatt med en byggherre, en konsult, en entreprenör och två programvaruleverantörer. Deltar i panelen gör:

 • Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan
 • Sara Beltrami, Tyréns
 • Adina Jägbeck, Skanska
 • Robert Priller, Graphisoft
 • Richard Kullenberg, Autodesk 

16:15 Stora utvecklingssatsningar som pågår i Sverige
Information kring Smart Built Environment och aktuella projekt.
Olle Samuelson, BIM Alliance och Kurt Löwnertz, Sweco

16:45 Seminariet avslutas 

 

AVGIFT

BIM Alliance medlemmar betalar 500 kronor. Övriga betalar 1 000 kronor. Anmäl dig senast den 21 november.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance


ANMÄLAN
Anmälan är nu stängd. Har du frågor om anmälan kontakta: linda.mellgren@bimalliance.se