Gemensamt intressentgruppsmöte

I oktober samlas samtliga av BIM Alliance intressentgrupper för erfarenhetsutbyte och samling kring fokusområden.

Starttid:2016-10-20 12:30 Sluttid:2016-10-20 17:00

Adress:City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B Ort:Stockholm

BIM Alliance olika intressentgrupper fungerar som forum för att utbyta erfarenheter och identifiera hur vi genom arbete med BIM Intressentgrupperkan vidareutveckla branschen. Inom varje intressentgrupp diskuteras ett antal specifika frågor och BIM-nyttor varav några är tvärgående och berör fler grupper. I höst tar vi nästa steg mot det obrutna informationsflödet och anordnar ett gemensamt intressentgruppsmöte för att diskutera dessa frågor och hitta former för att nå fram till lösningar.

Läs mer om BIM Alliance intressentgrupper

Fokusområden och utbyte av erfarenheter

Torsdagen den 20 oktober samlas samtliga intressentgrupper för att under eftermiddagen utbyta erfarenheter samt interagera i fokusmöten kring de gemensamma intresseområdena. Några exempel på sådana fokusområden är kravställning i projekt samt hantering av produktinformation från tidiga skeden till förvaltning och rivning men vi välkomnar även förslag på andra områden av gemensamt intresse.

Aktuella projekt och inspirerande exempel

Agendan för dagen blir, förutom samling kring fokusområden, även information kring aktuella strategiska projekt inom Smart Built Environment samt användning och implementering av CoClass. Vi kommer dessutom att få information om ett konkret exempel på sömlöst informationsflöde från kravställning till förvaltning, och tillbaks igen till projekt – det är utbyggnaden av Oslo flygplats som har tagit steget in i BIM nivå 3.

Anmälan

Alla BIM Alliance medlemmar är välkomna till mötet, du behöver inte på förhand vara med i någon intressentgrupp. Mötet är kostnadsfritt.

Anmälan är nu stängd. Har du frågor om anmälan kontakta Linda Mellgren: linda.mellgren@iqs.se