BIM-samordnaren – en nyckelroll för effektiv samverkan?

Utmanar nya roller, som till exempel BIM-samordnare, rådande strukturer, kulturer och beteendemönster inom byggindustrin – och i så fall hur?

Starttid:2016-10-07 07:30 Sluttid:2016-10-07 09:00

Ort:Chalmers Teknikpark, Göteborg

Petra Bosch, docent och avdelningschef på Avdelningen för Construction Management, och Pernilla Gluch, biträdande professor på avdelningen Service Management and Logistics, presenterar ett forskningsprojekt där man fokuserat på modellsamordnarens/specialistens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen.

Mötet är kostnadsfritt.

Arrangör: Centrum för Management i Byggsektorn

Läs mer och anmäl dig på CMBs webbplats