Geoforum 2016 – utveckling och innovation för ökad samhällsnytta

Den 4–5 oktober arrangerar branschorganisationen ULI Geoforum konferensen Geoforum 2016 i Uppsala, för dig som leder eller jobbar med samhällsutveckling där geodata spelar roll.

Starttid:2016-10-04 Sluttid:2016-10-05

Adress:Uppsala Konsert & Kongress Ort:Uppsala

Geoforum 2016 är mötesplatsen för inspiration och samtal om hur geodata och tillhörande systemstöd kan skapa ökad samhällsnytta.

Konferensen bjuder på massor av nyheter och goda tillämpningsexempel inom geodataområdet. Nio huvudtalare kommer dessutom att inspirera dig på tema Leda digital omställning.

Teman för konferensen är:
• Leda digital omställning
• Digitaliserat samhällsbyggande
• Bättre välfärdstjänster med geodata inom hälsoområdet och för ökad säkerhet och trygghet
• Geografisk IT i skolan

Läs mer på geoforum.se