BIM Akademin – en plats för samverkan i BIM-utbildningsfrågor

Vill du vara med och främja BIM-relaterad utbildning? Under en halvdag för högskolor och universitet diskuterar vi gemensamma frågor och samverkar kring utbildningsnivåer, material och föreläsningar.

Starttid:2016-09-15 13:00 Sluttid:2016-09-15 16:30

Adress:Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29 Ort:Stockholm

BIM i utbildningenI höstas bjöd vi från BIM Alliance in till en heldag kring utbildningsfrågor om BIM i Sverige. Dagen var välbesökt och ett av resultaten var en entydig önskan från deltagarna att skapa ett återkommande nätverk för utbyte kunskap och erfarenheter kring BIM-utbildning.

Vi tar nu första steget till att skapa det nätverket och bjuder in till en träff där vi konkret ska börja arbeta med de frågor som lyftes fram i höstas, till exempel:

  • Gemensam basnivå i BIM för alla utbildningar
  • Gemensam nomenklatur och begrepp
  • BIM-inslag i befintliga kurser
  • Samverkan kring utbildningsmaterial och föreläsare mellan lärosätena
  • Relationerna BIM-nivåer, utbildningsnivåer och inriktningar

Mötet är endast till för dig som jobbar med utbildning inom BIM på högskola eller universitet.

Program och inbjudan har skickats ut via mejl.

Kontakta Gustav Jansson om du har frågor:
gustav.jansson@ltu.se