Möte intressentgrupp bygg och installation

Starttid:2016-09-14 10:00 Sluttid:2016-09-14 15:00

Adress:Tyréns, Peter Myndes backe 16 Ort:Stockholm

Kontaktperson:Sara Beltrami, Tyréns

Anmälan om deltagande meddelas Sara Beltrami på adressen sara.beltrami@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för bygg och installation