Möte intressentgrupp bygg och installation

Starttid:2016-06-16 10:00 Sluttid:2016-06-16 15:00

Adress:Tyréns, Peter Myndes backe 16 Ort:Stockholm

Kontaktperson:Sara Beltrami, Tyréns

Anmälan om deltagande meddelas Sara Beltrami på adressen sara.beltrami@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för bygg och installation

Mötet var tidigare planerat till den 10 maj men har bytt datum till 16 juni.