Presentation av CoClass - från BSAB 2.0

CoClass har potential att för all framtid förändra vår bransch. Det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige, är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. Välkommen till ett seminarium där CoClass presenteras!

Starttid:2016-06-16 09:00 Sluttid:2016-06-16 16:00

Adress:Sveriges Kommun & Landsting, SKL, Hornsgatan 20 Ort:Stockholm

CoClass som lanseras i höst, kan bidra till miljardbesparingar i bygg- och förvaltningsprocessen genom effektivare kommunikation. Ledande offentliga byggherrar som Trafikverket förbereder nu implementeringen av systemet.

I mitten av juni arrangeras en presentation av CoClass hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i Stockholm. Seminariet arrangeras två gånger samma dag och du anmäler dig antingen till förmiddagen eller eftermiddagen.

Stort intresse - anmäl dig för extramöte

Intresset har varit stort och seminariet blev snabbt fullbokat! Om tillräckligt många anmäler sig till kölistan kommer ett extramöte att arrangeras framöver, så anmäl dig till listan nu.

Anmäl dig till kölistan via Svensk Byggtjänst webbplats

Läs mer om CoClass på Svensk Byggtjänst webbplats