Frukostmöte om fokusområdet standardisering

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment presenterar de kommande projekten inom fokusområdet standardisering på ett frukostmöte den 14 juni.

Starttid:2016-06-14 08:30 Sluttid:2016-06-14 10:00

Adress:Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Ort:Stockholm

Frukost serveras från klockan 08.00.

Under våren har en process pågått för att identifiera de strategiska projekt som ska drivas 2016-2018 inom fokusområdet Standardisering inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De kommande standardiseringsprojekten presenteras under frukostmötet av processledaren Kurt Löwnertz. Projekten spänner över hela kedjan från planering över byggande till förvaltning. Målet är en effektivare och öppnare samhällsbyggnadsprocess och fokus riktas på samverkan med hjälp av utvecklade informationsflöden. Det är den största satsningen någonsin i Sverige inom detta område!

Frukostmötet är kostnadsfritt. 

Läs mer och anmäl dig på Smart Built Environments webbplats