Möte intressentgrupp anläggning

Starttid:2016-06-09

Ort:Göteborg

Anläggningsgruppen träffas i Göteborg.

Anmälan om deltagande meddelas Pontus Bengtson på adressen pontus.bengtson@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för anläggning