Kurs: Grundläggande BIM

På den här kursen får du en kunskapsgrund att stå på och ger dig en introduktion till syftet, nyttan och möjligheterna med BIM och hur denna metod genomsyrar den bransch du verkar i. STF/BFAB är arrangör.

Starttid:2016-05-24

Ort:Stockholm

BIM är ett viktigt tillämpnings- och utvecklingsområde inom bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen och vinner snabbt terräng i både stora och små projekt. BIM  handlar i första hand om ett nytt sätt att hantera information. Men för att verkligen dra fördel av BIM behöver du en utarbetad strategi för genomförandet. Först då blir BIM ett redskap för att uppnå uppställda mål.

Kursen är intressant för dig som arbetar inom bygg-, fastighets- och/eller anläggningsbranschen och är på väg att ta ytterligare steg i digitaliseringen och införa BIM som arbetsmetod. Kursen är också intressant för dig som vill ha en bred bild av vad BIM är och vilka tillämpningar som finns idag. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Efter genomförd kurs:

  • har du förståelse för begreppet BIM och relaterade begrepp
  • har du en grundläggande kunskap för att dra fördel av de specifika fördelarna med ett BIM-projekt
  • vet du hur BIM kan påverka processerna i form av arbetsformer, roller etc
  • har du en förståelse för möjligheter och begränsningar med BIM
  • har du inblick i var de ekonomiska fördelarna med en BIM-process finns

Läs mer och anmäl dig på STF:s webbplats