Diskussion med Installatörsföretagen

Installatörsföretagen bjuder in till en diskussion om byggherrars upphandling av projektörer och entreprenörer för att möjliggöra effektivisering av arbetet med installationer genom att utnyttja BIM. På motsvarande sätt kan installatörer upphandla projektörer i totalentreprenader.

Starttid:2016-05-24 08:00 Sluttid:2016-05-24 11:00

Adress:Skanska, Warfvinges väg 25, Lindhagensalen Ort:Stockholm

Installatörsföretagen bedriver arbetet i projektet "Upphandling för installationer i BIM-projekt" (SBUF id: 13086). Resultatet kommer att publiceras sensommaren 2016 och kompletterar BIM Alliances projekt "BIM - påverkan på affär och avtal" (SBUF id: 13133).

Installatörsföretagen vill gärna träffa dig för en genomgång av Installatörsföretagens förslag till:

  • processer som berörs
  • utformning av AF-delar
  • informationsleveranser

Förslagen kommer att distribueras till deltagarna runt den 12 maj. Om du inte kan komma men vill ha material för att ge synpunkter så meddela detta.

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 maj till Carl-Erik Brohn.

E-post: carl-erik.brohn@telia.com 

070 557 11 49