BIM och juridiken

Hur påverkar BIM affärsupplägg och avtalsfrågor och kan en digital modell vara en del av avtalet? Projektet ”BIM - påverkan på affär och avtal” tar sig an frågorna och ger vägledning i ett antal juridiska frågeställningar. På BIM Alliance seminarium den 29 april får du veta mer.

Starttid:2016-04-29 09:00 Sluttid:2016-04-29 12:00

Adress:Hilton Slussen, Guldgränd 8 Ort:Stockholm

Epost:info@bimalliance.se

Under seminariet presenteras den förstudierapport som tagits fram inom projektet. Förstudien handlar om behoven av insatser och aktiviteter de närmaste åren för att kunna hantera affärs- och avtalsrelaterade frågor vid BIM-arbete. På seminariet går vi igenom förstudiens slutsatser och rekommendationer och diskuterar hur vi kommer vidare.

Påverkan på affär och avtal

BIM och juridikenTidigare utredningar om BIM har oftast fokuserat på tekniska frågor, eller på processer kopplade till BIM-användning. Resultaten av den här förstudien "BIM - påverkan på affär och avtal" pekar på att dagens sätt att använda BIM, där respektive part arbetar i sin egen modell som sammanställs till en gemensam granskningsmodell, ställer krav på affär och avtal. Framöver kommer det bli vanligare att parterna arbetar direkt i en gemensam modell. Det ställer andra krav på affär och avtal, exempelvis på hur avtalen ska reglera spårbarhet, ansvar och nyttjanderättsfrågor.

Förstudien kommer vara ett bidrag till Byggandets kontraktskommitté (BKK) inför översynen av byggbranschens standardavtal. Den kommer också utgöra underlag för diskussioner om vidare utredningar och insatser inom området.

Ladda ner förstudien (reviderad 7 april 2016)

Anmälan och avgift

Du anmäler dig nedan. Observera att antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är 27 april.  

Medlemmar i BIM Alliance betalar ingen avgift medan icke-medlemmar betalar 1 000 kronor i seminarieavgift.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance

Medlem i BIM Alliance: 

Avgiftsfritt

Ej medlem i BIM Alliance:

1 000 kr

Varmt välkommen!
 

Anmälan

Obligatoriska uppgifter är märkta med stjärna (*).

Deltagare
*
*
*
*
Konferensavgift
Är din organisation medlem i BIM Alliance?

Faktureringsuppgifter - om ej medlem i BIM Alliance
Specialönskemål