Möte intressentgrupp anläggning

Starttid:2016-04-13

Ort:Stockholm

Anläggningsgruppen träffas i Stockholm.

Anmälan om deltagande meddelas Pontus Bengtson på adressen pontus.bengtson@bimalliance.se

Läs om intressentgruppen för anläggning