Digitaliseringen och BIM – ny tid med nya aktörer

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. På BIM Alliance konferens den 12 april får vi lyssna till talare som är experter på vilka utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär – inte minst för samhällsbyggnadssektorn. Mehmet Kaplan, Sveriges bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, medverkar.

Starttid:2016-04-12 10:00 Sluttid:2016-04-12 17:00

Adress:Scandic Continental, Vasagatan 22 Ort:Stockholm

Telefonnummer:070-645 16 40 Epost:info@bimalliance.se

Digitaliseringen och BIM

Talarna Mehmet Kaplan, Anna Felländer, Magnus Forsberg och Ulrika Francke.

Inom samhällsbyggandet ser vi större utmaningar än på väldigt länge. Vi behöver snabbt bygga fler bostäder, investera i trafikinfrastrukturen och renovera en stor del av det befintliga byggnadsbeståndet. Den snabba förändringen ska också matchas mot kraven på hållbarhet. Rätt utnyttjad är digitaliseringen ett av de verktyg som hjälper oss att klara samhällsbyggnadsutmaningarna. BIM – ByggnadsInformationsModellering – är en viktig del i detta sammanhang. 

Digitaliseringen i samhället i stort går snabbt och vår sektor behöver hänga med i utvecklingen. Under konferensen lyfter vi blicken för att se hur vi kan dra nytta av den digitalisering som sker på andra områden och få en inblick i hur BIM kan driva på utvecklingen.

Några av dagens talare:

Mehmet Kaplan är bostads-, stadsutvecklings- och it-minister. Mehmet vill säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande och utveckla Sveriges roll som världsledande it-nation.

Anna Felländer är digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank där hon fokuserar på de utmaningar och möjligheter som den nya tekniken innebär.

Magnus Forsberg är affärsutvecklare på Microsoft Sverige och ansvarig för Microsoft City Next. Han kommer berätta om hur Microsoft ser på IT för samhällsutveckling och hur modern teknologi hjälper byggnader och infrastruktur att kommunicera.

Ulrika Francke är vd på Tyréns och ordförande för BIM Alliance. Ulrikas erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet är bred.

Ladda ner program

Scandic Continental

Besök Stockholms nya mötesplats på konferensen!

Konferensen arrangeras på nybyggda Scandic Continental vid Centralstationen i Stockholm som invigs i april 2016. Du kan följa bygget på webben!

Läs mer om Scandic Continental

 

BIM Alliance årsstämma i anslutning till konferensen

Konferensen äger rum i samband med BIM Alliance årsstämma. Du behöver anmäla dig separat till årsstämman.

Läs mer och anmäl dig till BIM Alliance årsstämma

Avgift och anmälan

Anmälan har stängt. Om du har frågor angående anmälan går det bra att mejla till info@bimalliance.se.

Konferensavgift:

Medlem i BIM Alliance: 

3 000 kr

Ej medlem i BIM Alliance:

4 500 kr

Student:

Avgiftsfritt*

*Om du som student anmält dig men får förhinder måste du meddela detta. Annars utgår en no-show-avgift på 700 kronor.