Öppen workshop om utformning och inriktning på standardiseringsinsatser

Välkommen att bidra till utformning och inriktning på standardiseringsinsatser inom Smart Built Environment.

Starttid:2016-03-17 13:00 Sluttid:2016-03-17 16:00

Adress:Ersta Konferens, Erstagatan 1K Ort:Stockholm

För att åstadkomma ett obrutet informationsflöde inom planering, byggande och förvaltning behövs standarder, inte minst för BIM, GIS och utbytet mellan dem. Därför är standardiseringen ett fokusområde inom Smart Built Environment.

Men vilken standardisering är mest angelägen? Och vad krävs för att standarder ska slå igenom i branschen? Vad bör vi göra i Sverige, och hur ansluter vi till internationella satsningar? Workshopen ger tillfälle att ge dina synpunkter och att diskutera med branschkolleger om gemensamma frågor och målsättningar. Resultatet av workshopen blir underlag för att formera delprojekten – allas deltagande är avgörande för de kommande tre årens utveckling!

Program

13.00 Bakgrund och målsättning
13.30 Gruppvis diskussioner
14.30 Kaffe
15.00 Redovisning och sammanfattning
16.00 Avslutning

Workshopen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Har du frågor kring anmälan kontakta anna.sehlin@iqs.se

Har du frågor kring workshoppen eller projektet? Vi tar gärna emot dem på info@smartbuilt.se eller direkt till processledaren kurt.lownertz@sweco.se.

Ladda ner inbjudan